Rabu, 07 Desember 2016

Soal Latihan Bahasa Jawa kelas 4 Akhir Semester I

Soal latihan Bahasa Jawa
1.       Anane banjir iku ing mangsa ....rendheng
2.       Tlatah gundhul ditanduri wit-witan maneh diarani ....reboisasi
3.       Atine padha was-was. Was-was tembunge liya ....kuwatir
4.       Dhek wingi Bapak tindak Surabaya. Klebu ukara ....andaran
5.       Celenganku ( jupuk ) yen unggah-unggahan. Tembung jupuk benere ....dakjupuk
6.       Panengahe Pandhawa arane ....Raden Arjuna/Raden Janaka
7.       Pambarepe Pandhawa arane ....Prabu Puntadewa
8.       Bapake Pandhawa asmane ....Prabu Pandudewanata
9.       Ibune Raden Arjuna arane ....Dewi Kunthi
10.     Ibune Prabu Puntadewa arane ....Dewi Kunthi
11.     Raden Arjuna asma liyane ....Raden Janaka
12.     Wong padesan padha ngingu raja kaya. Raja kaya klebu tembung ....camboran wutuh
13.     Kaya banyu karo lenga tegese ....Paseduluran sing ora bisa rukun.
14.     Aku diwenehi dhuwit Bapak. Ngoko aluse ....Aku diparingi dhuwit Bapak.
15.     Bocah-bocah karo kancane aja seneng tukar ....padu
16.     Sawise lara telung sasi awake kari ....lunglit
17.     Bapak ibu lunga numpak becak. Basa kramane sing becik ....Bapak ibu tindak nitih becak.
18.     Ibu lagi (ronce) kembang mlathi. Tembung ronce benere ....ngronce
19.     Mumpung dina Minggu ayo padha ....resik-resik
20.     Klambi iku regane Rp 50.000,00. Yen digawe ukara pitakon dadi ....Pira regane klambi iku ?
21.     Wiwit isih cilik paraa kadang Pandhawa wis katon luhur bebudene. Kadang tembung liyane ....sadulur
22.     Adhik turu Ibu ndeleng TV. Krama aluse ....Adhik tilem, Ibu mriksani/mirsani TV.
23.     Kembange saben sore (siram) Mbak Yani. Tembung siram benere.... disiram         
24.     Nindakake pagawean ala  sarana kongkonan. Paribasane ....Nabok nyilih tangan.
25.     Tembang Pucung kalebu  tembang ....Macapat
26.     Tembang Pucung ana ..4. gatra.
27.     Biyen uripe rekasa, saiki wis mukti ....wibawa
28.     Para kadang Pandhawa iku luhur bebudene. Bebudene tembunge liya ....watake
29.     Tanti (silih) potelot marang Retno. Tembung silih benere ....nyilih
30.     Puisi basa Jawa diarani ....geguritan
31.     Tangi turu Bapak maca koran. Yen digawe krama alus dadi ....Wungu sare, Bapak maos koran.
32.     Atine Suparti seneng. Seneng tembunge liya ....bungah
33.     Jer basuki mawa . . . bea
34.     Diwenehi ati ngrogoh ....rempelo
35.     Rawe-rawe rantas, malang-malang ....putung
36.     Sing watake lugu, jujur, lan lilan yaiku ....Prabu Puntadewa
37.     Rapotku dideleng Bapak. Dideleng ngoko aluse ....dipirsani
38.     Bapak rawuh saka Jakarta jam siji esuk. Ukara pitakone ....Kapan Bapak rawuh saka Jakarta ?
39.     Bukumu sing kari ing sekolahan (jupuk) kapan ? Tembung jupuk benere ....kojupuk
40.     Kula, Bapak, lan Ibu badhe sowan Eyang. Sowan basa ngokone ....dolan
41.     Masmu sing kuliahe wis rampung saiki ...? Tembung pitakon sing mathuk yaiku ....ing ngendi
42.     Sing watake kendhel, jujur, temen, ora tau goroh yaiku ....Raden Werkudara
43.     Sing watake kendel, seneng maguru, ora seneng kungkulan wong liya lan welasan  yaiku ....Raden Arjuna
44.     Sedulur tunggal bapa biyung. Biyung tegese ....Ibu
45.     Adhik sampun tilem, Ibu inggih sampun ....sare
46.     Ret, Ibu apa wis rawuh ?   Rawuh tegese ....teka
47.     Tembang pucung rupamu saengga gunung, tan ana kang tresna, saben uwong mesthi sengit,
yen kanggonan den lus-elus tinangisan. Bathangane ....udun/bisul
48.     Bapak pucung cangkemu madhep mandhuwur, ombenmu ing sendhang, pencokanmu lambung kering, prapteng wisma si pucung mutah kuwaya. Bathangane ....klenthing / jun
49.     Kang jumeneng nata jejuluk Prabu Pandhu. Tembung jejuluk tegese  ....asmane/jenenge
50.     Gumebyar yen ditulis Jawa dadi ....
51.     Bocah putri yen ditulis Jawa dadi ....
52.     Dwija karya yen ditulis Jawa dadi ....
53.     Mlayu ngalor yen ditulis Jawa dadi ....
54.     Supriyadi mulih sekolah yen ditulis Jawa dadi ....
55.     Kula badhe mundhut buku. Tembung mundhut benere ....tumbas
56.     Pandhawa cacahe ana lima, yaiku Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Janaka, Raden Nakula, lan Raden Sadewa
57.     Panganan 4 sehat 5 sempurna iku apa bae ?Sega, Lawuh, jangan / sayur, woh-wohan, lan susu
58.     Panjenengan menapa sampun dhahar ? Basa ngokone ...Kowe apa wis mangan ?
59.     Yati lara demam berdarah, ngamar ana Rumah Sakit. Kanca-kancne arep padha nyambangi. Panemuku ...Tindakane kanca-kanca wis becik bisa ditiru.Nyambangi kanca sing lara bisa ndadekake seneng, kanca dadi cepet waras.

60.     Bu Guru ngendika yen ing mangsa rendheng bocah-bocah kudu ngati-ati lan pinter-pinter njaga karesikan. Panemuku ....Ngendikane Bu Guru perlu ditiru, njaga karesikan kuwi tindakan sing apik supaya awake dhewe ora kena penyakit.

Soal Latihan IPA kelas 4 Akhir Semester I

Soal latihan IPA
1.       Organ-organ utama penyusun tumbuhan adalah ....
2.       Fungsi akar pada tumbuhan untuk ...
3.       Organ tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat cadangan makanan adalah ... dan ....
4.       Jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara,   dari dalam tanah menuju daun,      yaitu jaringan ...
5.       Jaringan tumbuan yang berfungsi mengankut hasil fotosintesis ke seluruh
   bagian tumbuhan adalah ....
6.       Bagian bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga adalah ....
7.       Tumbuhan padi,jagung, tebu, dan seledri digolongkan dalam kelompok    tumbuhan berakar ....
8.       Ciri khas tumbuhan beringin adalah mempunyai akar ....
9.       Tumbuhan kelapa, padi, dan jagung memiliki daun bertulang ....
10.     Jaringan tumbuhan yang hanya dimiliki oleh tumbuhan berkayu dan berfungsi 
  membuat lingkaran tahun pada batang adalah ...
11.     Susunan tulang daun pada daun pandan adalah ...
12.     Susunan tulang daun pepaya adalah ....
13.     Susunan tulang daun pada monokotil adalah ....
14.     Susunan tulang daun pada dikotil adalah ....
15.     Tumbuhan dikotil memiliki akar ....
16.     Tumbuhan monokotil memiliki akar ....
17.     Contoh tanaman yang memiliki batang basah, yaitu ... , ...,  dan ....
18.     Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah ....
19.     Alat kelamin jantan pada tumbuan adalah ....
20.     Bagian-bagian bunga lengkap adalah ....
21.     Bunga yang belum mekar dibungkus oleh bagian bunga yang disebut ...
22.     Akar gantung berfungsi untuk ...
23.     Makanan yang biasa dimakan oleh koala adalah ....
24.     Ikan hiu termasuk dalam kelompok ....
25.     Ciri khas yang dimiliki oleh hewan herbivor adalah ....
26.     Ayam suka makan kerikil bertujuan untuk ....
27.     Katak termasuk hewan ....
28.     Alasan kera dimasukkan ke dalam kelompok hewan omnivor karena memakan ...
29.     Hewan yang makan pucuk daun bambu adalah ....
30.     Makanan jangkrik adalah ...
31.     Makanan gajah adalah ....
32.      Makanan kambing adalah ....
33.     Makanan jerapah adalah ....
34.     Jerapah termasuk golongan hewan ....
35.     Sumber makanan bagi unta adalah ....
36.     Bagian gigi yang paling berkembang pada hewan karnivor adalah ....
37.     Contoh hewan herbivor yaitu, .... , ...., dan ....
38.     Elang merupakan hewan karnivor yang tidak memiliki memiliki gigi taring yang kuat.
   Namun, burung elang memiliki ....
39.     Makanan yang tepat untuk cheetah adalah ....
40.     Metamorfosis adalah ....
41.     Pada masa hidupnya hewan mengalami rangkaian perubahan yang disebut...
42.     Tahap bertapa pada hewan metamorfosis adalah tahap menjadi ....
43.     Tahap larva pada nyamuk disebut ....
44.     Tahap larva pada lalat disebut ....
45.     Tahap larva pada kupu-kupu disebut ....
46.     Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna, yaitu ... , ... , dan ...
47.     Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu ..., ..., dan ...
48.     Belalang dikelompokkan ke dalam hewan metamorfosis tidak sempurna karena ....
49.     Katak termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami tahap ....
50.     Jangkrik termasuk hewan yang mengalami metamorfosis ....

II. Kerjakan !

1. Gambarlah tahapan metamorfosis kupu-kupu dan berilah keterangan !
2. Gambarlah bunga dan tulislah bagian-bagiannya !
3. Tulislah perbedaan herbivor dan omnivor !
4. Tulislah perbedaan karnivor den insektivor !
5. Sebutkan bentuk pertulangan daun dan berilah contoh masing-masing tiga !
6. Jelaskan pengaruh jenis makanan pada herbivor, karnivor,
    dan omnivor dengan bentuk giginya !
7. Sebutkan tiga perbedaan monokotil dan dikotil !
8. Jelaskan perbedaan tahap pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna !
9. Jelaskan urutan metamorfosis katak !
10.Sebutkan tiga fungsi batang !


Selasa, 19 Juli 2016

Soal IPA Alat Indera kelas 4

ULANGAN IPA KE-4 KELAS 4 SEMESTER 1

 
Hari/Tanggal : _________________/_____________    

Nama            : __________________________   
   
Kelas/No       : ______/______
A.     Selesaikan soal-soal di bawah ini sehingga benar !
1.      Telinga luar terdiri dari _____________ dan ____________________
2.      Bagian telinga yang berfungsi mengarahkan gelombang bunyi ke lubang telinga adalah _______________
3.      Selaput tipis yang akan bergetar jika ada gelombang bunyi yang masuk ke telinga disebut __________________
4.      Bagian telinga yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada telinga        bagian tengah dengan telinga bagian dalam adalah _______________
5.      Bagian telinga yang berfungsi sebagai alat keseimbangan adalah __________
6.      Terganggunya kemampuan mendengar disebut _________________________
7.      Bagian hidung yang berfungsi untuk menyaring udara adalah ___________
8.      Bagian hidung yang berfungsi untuk melarutkan zat kimia dalam bentuk gas yang memasuki hidung adalah ______________________________________
9.      Penyakit hidung yang ditandai dengan pertumbuhan selaput lendir sehingga hidung tersumbat disebut ________
10.   Penyakit influensa disebabkan oleh ___________________________
11.   Tonjolan tidak teratur yang terdapat di permukaan lidah disebut _____________
12.   Yang berfungsi untuk mengenal rasa pada lidah adalah ________________
13.   Bagian lidah yang peka terhadap rasa manis terdapat di bagian ____________
14.   Sariawan disebabkan karena kekurangan __________________
15.   Bagian lidah yang peka terhadap rasa pahit terdapat di bagian ______________
16.   Lapisan kulit luar disebut ___________________________________
17.   Lapisan kulit luar terdiri dari lapisan Malpighi dan ___________________
18.   Bagian kulit yang paling peka adalah _____________ dan _______________
19.   Saraf penerima rangsang disebut juga ____________________________
20.   Penyakit pada kulit yang ditandai dengan bercak putih dan terasa gatal disebut _  __________________
21.   Penyakit lepra atau kusta disebabkan oleh ___________________________
22.   Makanan yang mengandung vitamin C misalnya __________ dan      _________
23.   Untuk kesehatan kulit diperlukan makanan yang mengandung _____________
24.   Saraf penerima rangsangan di kulit terdapat di lapisan _________________
25.   Saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut disebut ________________________

B.     Kerjakan sesuai dengan perintahnya !
1.      Sebutkan tiga cara memlihara kesehatan telinga !
2.      Sebutkan tiga tulang penengaran !
3.      Sebutkan tiga cara memelihara kesehatan hidung !
4.      Sebutkan tiga cara memelihara kesehatan kuli !
5.    Sebutkan tiga bagian kulit dalam !

Jumat, 24 Juni 2016

LIRIK LAGU INSIEME

insieme
    I...I am one. I rise and shine like the sun
    I sieze the day. I lend a hand. I shine my light wherever I can.
Just one flame cast out the darkness I am one.
When the sun lays down its head on the side of the world it's night instead
And the moon becomes a beacon with the stars
    All together the galaxy Is moving time for you and me
we work as one and we become life together
 Insieme, insieme, together
We're moving the world We're making this day what it will be forever.
My voice is one loving and strong
But with you I become a song.  Insieme, insieme, together

Peace begins inside of me and in my home and on my street
    And in my community and in yours
then peace can move across the land.Across the oceans, yes it can
    where the waves go hand in hand, insieme
We are a joyful chorus. We are a mighty team.
    Step by step day by day We're changing time.
This is not a dream anymore
     this is peace at our front door beginning now with you and me Insieme,
Insieme insieme together
We're moving the world We're making this day
    what it will be forever
My voice is one loving and strong
But with you I become a song
 Insieme, insieme, together
(I move along one step one chance, but with you I become

a dance Insieme, insieme, together) 

I have a dream

Westlife - I Have A Dream
I have a dream, a song to sing 
To help me cope with anything
 
If you see the wonder of a fairy tale
 
You can take the future even if you fail
 
I believe in angels
 
Something good in everything I see
 
I believe in angels
 
When I know the time is right for me
 
I'll cross the stream - I have a dream
 

I have a dream, a fantasy
 
To help me through reality
 
And my destination makes it worth the while
 
Pushing through the darkness still another mile
 
I believe in angels
 
Something good in everything I see
 
I believe in angels
 
When I know the time is right for me
 
I'll cross the stream - I have a dream
 
I'll cross the stream - I have a dream
 

I hae a dream, a song to sing
 
To help me cope with anything
 
If you see the wonder of a fairy tale
 
You can take the future even if you fail
 
I believe in angels
 
Something good in everything I see
 
I believe in angels
 
When I know the time is right for me
 
I'll cross the stream - I have a dream
 
I'll cross the stream - I have a dream